Aplikacioni identifikatori (AI)

GS1-128 je veoma fleksibilna simbologija. Dozvoljava predstavljanje podataka promenljive dužine i omogućava kodiranje nekoliko informacija u jednom bar kod simbolu. Ovo se zove spajanje. Aplikacioni identifikator je polje od dva ili više znakova koje se nalazi na početku niza elemenata. AI su prefiksi koji jedinstveno identifikuju značenje i format polja podatka koji se nalazi iza AI.

Podaci koji slede AI mogu obuhvatati alfabetske i/ili numeričke znakove bilo koje dužine do trideset znakova. Polja podataka su ili fiksne ili promenljive dužine, zavisno od AI.

Podaci o atributima se odnose na trgovinsku jedinicu i nemaju značenje ako su izdvojeni. Oni mogu biti predstavljeni GS1-128 simbolom, koristeći AI. Postoji opseg AI za atribute kao što su težina, površina ili zapremina. Atributi za mere koji se mogu koristiti na trgovinskim jedinicama, nazivaju se trgovinske mere (to su uvek neto mere) a atributi za logističke jedinice zovu se logističke mere (uvek bruto mere).

U sledećoj tabeli su prikazani izdvojeni aplikacioni identifikatori iz potpune liste.


* Simoboli u koloni Format označavaju:

 • n = numeričke oznake
 • X = alfa-numeričke oznake
 • .. = polje promenjive dužine
 • cifre = broj znakova

** četvrta cifra ovog GS1 aplikacionog identifikatora označava poziciju decimalne tačke.
Korišćenje identifikatora aplikacije (AI) podrazumeva nekoliko pravila. Neki AI se uvek moraju koristiti povezano sa drugima: npr. iza Al (02) mora da sledi Al (37). Neki Al nikada se ne smeju koristiti zajedno, naprimer Al (01) i Al (02). Kompanije ne mogu slobodno birati po želji sa liste GS1 aplikacioni identifikator (AI) i moraju poštovati ova osnovna pravila koja su u potpunosti objašnjena u Opštim GS1 specifikacijama.


Napomena:

*: Prva pozicija označava dužinu (broj cifara) GS1 aplikacionog identifikatora. Naredna vrednost odnosi se na format sadržanih podataka. Primenjena je sledeća konvencija:

 • N numerička cifra
 • X bilo koji znak
 • N3 3 numeričke cifre, fiksna dužina
 • N..3 do 3 numeričke cifre
 • X..3 do 3 znaka

**: Ako su dostupni podaci samo za godinu i mesec, DD se mora popuniti s dve nule.

***: Četvrta cifra ovog GS1 aplikacionog identifikatora ukazuje na poziciju decimalnog zareza.

 • Primer:
 • 3100 neto težina u kg bez decimala/li>
 • 3102 neto težina u kg s dva decimalna mesta

FNC1: Svi GS1 aplikacioni identifikatori naznačeni s (FNC1) definisani su prema promenljivoj dužini i moraju biti ograničeni funkcijskim znakom simbola 1 (FNC1) osim ako ovaj niz elemenata nije poslednji koji će biti kodiran u simbolu. Graničnik mora da bude funkcijski znak simbola 1 kod GS1-128 simbologije, GS1 DataBar proširenim verzijama i GS1 kompozitnoj simbologiji i treba biti funkcijski znak simbola 1 u GS1 DataMatrix simbologiji


Metričke** trgovinske mere

Metričke** logističke mere


(*) Ukazuje na poziciju decimalnog zareza

(**) Za numeričke logističke mere pogledati GS1 Opšte specifikacije