GEPIR


GS1 GEPIR je baza podataka koja sadrži osnovne podatke od preko 1.5 miliona kompanija iz preko 112 zemalja. Pokretanjem sledećih linkova možete pronaći kompaniju, firmu, ustanovu, lokaciju.

 Korišćenjem ove podrške možete pronaći podatak ko je dodelio određene UPC-A, UPC-E, EAN-13, DataBar-14 (RSS-14), EAN-128, ITF-14 bar kodove ili koji učesnik u elektronskoj razmeni podataka (EDI) koristi pojedine GTIN-13 ili GTIN14 . Možete takođe pronaći naziv kompanije ili poslovne jedinice.