Za učlanjenje u GS1 Srbija p.u. i preuzimanje međunarodnog GS1 kompanijskog prefiksa za vaše preduzeće potrebno je:

  • Da uplatite godišnju članarinu i pristupnu članarinu po profakturi (koju dobijate od GS1 Srbija p.u.)
  • Da popunite i overite Pristupnicu i Zahtev za dodelu broja
  • Da dostavite fotokopiju Rešenja o registraciji od Agencije za registre
  • Da dostavite Potvrdu o PDV-u

Obrasci za GTIN 13Obrasci za GLN brojZahtev za dodelu EAN 8 brojaZahtev za dodelu broja za artikle sa promenljivom težinom

Kompanijski prefiks dobijate dan posle uplate na e-mail ili faks. Originale sa računom i Ugovorom, koji treba da potpišete i vratite nam ga, šaljemo poštom na vašu adresu.